• youtube
  • facebook

Có gì trong tô bánh canh giá đến 300.000 đồng ở hẻm nhỏ Sài Gòn?

Mức giá cao nhất đến 300.000 đồng/tô bánh canh ở quán này được khách sành ăn hài lòng, vì nhiều càng cua, tôm, giò nạc, chả cá thác lát... Giá tô thông thường chỉ là 40.000 đồng.

Có gì trong tô bánh canh giá đến 300.000 đồng ở hẻm nhỏ Sài Gòn?